3

O kompaniji VIP GROUP d.o.o.

Kompanija VIP GROUP d.o.o. sa sjedištem u Bihaću je dugi niz godina službeni partner kompanije TELEMACH BH d.o.o. Sarajevo za prodaju i priključenja usluge Total TV u početku na području Unsko-sanskog kantona.

Kako smo od samog početka imali veliki broj prijava novih korisnika, odlučili smo svoju mrežu prodaje da proširimo na područje cijele Bosne i Hercegovine.

Kako radimo?

Svoj uspjeh u telekomunikacijskom području kao jedan od glavnih partnera Total TV-a smo postigli velikim znanjem i strastvenim zalaganjem našeg cjelokupnog tima, kvalitetom i vrhunskom realizacijom, a prije svega – punom posvećenošću klijentima sa kojima ostvarujemo jasnu i transparentnu komunikaciju.

Danas svoj uspjeh mjerimo zadovoljstvom i preporukama naših klijenata.

IMPRESSUM
VIP GROUP d.o.o.
JIB: 4263803910001
PIB: 263803910001
MBS: 17-01-0034-19

Share
GORE